PROGRAM ANGAJAMENTE BUGETARE

Programul permite evidenţa angajamentelor legale, a creditelor si angajamentelor bugetare conform clasificatiei bugetare si cuprinde “propunere de angajare a unei cheltuieli”, angajament bugetar individual sau global” si ordonantari de plata.
Pe baza datelor introduse se pot obţine :

   Propunerea de angajare a unei cheltuieli: informatii legate de subdiviziunea din clasificatia bugetara in care se incadreaza cheltuiala generata de angajamentul propus, creditele aprobate, creditele angajate deja pana la data propunerii si cele care mai pot fi angajate, suma propusa a fi angajata si ce credite raman disponibile daca se accepta propunerea.
   Angajamentul bugetar individul / global
   Ordonantare de plata contine date cu privire la: exercitiul bugetar in care se inregistreaza plata; subdiviziunea bugetara la care se inregistreaza plata; suma de plata exprimata in moneda nationala sau in moneda straina; datele de identificare a beneficiarului platii; natura cheltuielilor; modalitatea de plata; data si semnatura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atributii si viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate care confirma corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea bunurilor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care justifica plata, precum si dupa caz inregistrarea bunurilor in gestiunea institutiei si in contabilitatea acesteia.
   Situatia privind bugetul
   Situatia privind angajamentele
   Situatia angajamentelor legale
   Situatia privind executia cheltuielilor bugetare pe luna si pe fiecare trimestu


- Cont Client -        | - Acasa -        |        - Produse -        |        - Contact -       |        - Tur Virtual -       |        - Webmail -
Datis © 2012