IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE

   Programul permite gestiunea financiar – contabilă a impozitelor şi taxelor pe teren intravilan şi extravilan, clădiri, mijloace de transport, amenzi şi a altor impozite şi taxe locale fără debit. Sistemul informatic este modular fiind folosit de utilizatorii din birourile contabilitate, impozite şi taxe, casierie şi de către managementul primăriei.
   Partea de introducere a datelor este impartita in: titulari, cladiri, teren intravilan si extravilan, auto si amenzi.
Aplicaţia a fost proiectată pentru a lucra cu uşurinţă şi în reţeaua.
   Simplitatea în exploatare permite utilizatorilor noi asimilarea şi exploatarea acesteia în timpi record fără instruire suplimentară.
Cu ajutorul acestei aplicaţii, pe baza datelor introduse se pot obţine:
   Matricole de impunere pentru fiecare categorie de taxă sau impozit,
   Situaţia debitelor şi majorărilor restante, situaţia majorărilor de întârziere la o anumită dată,
   Registru partizi unde gasim: tipul impozit, data, debite(curent, ramasite, total), incasari(tip, curent, ramasita, fara debit, total), plati.
   Lista de rămăşiţe unde gasim: rol, titular , strada , tip impozit, curent, ramasita maj+pen, total, ca situatii de iesire pentru imprimanta avem: lista ramasita, lista suprasolviri, centralizator.
   Registru casă unde gasim: registrul de casa din anul in curs pana la data curenta si de asemenea putem vizualiza sau tipari chitanta, registrul de casa, borderou si centralizator.
   Modificările zilnice ale debitelor sunt afisate toate modificarile efectuate pe parcursul intregului an.
   Compensari, tiparirea sau vizualizarea listei rolurilor compensate
   Situatia incasarilor, unde avem: situatia lichidarii pozitiilor de rol, situatia valorica a incasarilor.
   Situatia amenzi unde gasim: amenzile in curs pana la data curenta si de asemenea putem vizualiza sau tipari: lista amenzilor, instiintarile de plata, somatie si titlu executoriu.
   Registru rol unic nominal, registrul de venituri (partida de venituri), fişe de venituri pe clasificaţia bugetară, lista cu bonificaţii, chitanţe fiscale, borderou de încasări, fişe de depunere debite, registru bancă, centralizator compensări, procese verbale compensări, borderou depuneri şi restituiri, borderou de depunere la trezorerie a încasărilor, înştiinţări de plată, somaţii de plată, certificate de atestare fiscală, situaţia încasărilor,
   Alte situaţii în funcţie de criteriile alese de operator
   Aplicaţia este extrem de flexibilă şi permite particularizarea acesteia oricând apar schimbări de legislaţie şi ori de câte ori o anumită situaţie obiectivă impune acest lucru.

- Cont Client -        | - Acasa -        |        - Produse -        |        - Contact -       |        - Tur Virtual -       |        - Webmail -
Datis © 2012